Dokumentumok

 1. Szervezeti és Működési Szabályzat
 2. Szakértői vélemény
 3. A könyvtár gyűjtőköri szabályzata
 4. Könyvtárhasználati szabályzat
 5. Katalógusszerkesztési szabályzat
 6. Munkaterv a 2014-2015. tanévre

A Kölcsey Ferenc Gimnázium könyvtárának katalógus-szerkesztési szabályzata

 1. A könyvtári állomány feltárása
     A könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentumleírás) és tartalmi (osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása.
 2. A dokumentum leírás szabályai
     A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok).
     A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása mindenkor az adott dokumentum. A leírt adatokra azonban ugyanazok a szabályok érvényesek.
  A könyvtárban alkalmazott bibliográfiai leírás adatai:
  • főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat
  • szerzőségi közlés
  • kiadás sorszáma, minősége
  • megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve
  • oldalszám+mellékletek: illusztráció; méret
  • (sorozatcím, sorozatszám, ISSN-szám)
  • ETO-számok és tárgyszavak
  • megjegyzések
  • kötés: ár
  • ISBN-szám

     A besorolási adatok biztosítják a tételek visszakereshetőségét. A besorolási adatok megválasztását szabványok rögzítik.
  Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük:
  • a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév vagy a mű címe),
  • cím szerinti melléktétel ( a mű címe, kivéve, ha semmitmondó vagy általános jelentésű szó)
  • közreműködői melléktétel (szerkesztő, összeállító, válogató, átdolgozó)
  • tárgyi melléktétel
 3. Osztályozás
  A könyvtári állomány tartalmi feltárásának eszköze az ETO és a tárgyszó.
 4. Raktári jelzetek
  A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A szépirodalmat Cutter-számokkal, a szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el.
 5. Az iskolai könyvtár katalógusa
  Dokumentumtípusok szerint:
  • Könyv
  • tankönyv
  • brossura
  • CD
  • DVD

  Formája szerint:
  • számítógépes (SZIRÉN program)

  Számítógépes feltárás, SZIRÉN program alapján.
  Iskolai könyvtárunkba az újonnan beszerzett dokumentumokat számítógépes feltárással
  vesszük nyilvántartásba. A SZIRÉN program megvásárlása óta a régi anyag számítógépes nyilvántartása folyamatosan történik.
  A könyvtári állomány számítógépes nyilvántartása:
  A program elnevezése: SZIRÉN integrált könyvtári rendszer (Szirén9.0)
  A program a mindenkori könyvtáros gépén fut.
  Jogosultságok: az állomány feldolgozását, a könyvtári adatbázis kezelését Németh Andrea iskolai könyvtáros végzi.
  A feldolgozás menete a program ajánlásai nyomán történik.