Történet, jelenlegi helyzet és jövőkép

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR BEMUTATÁSA

 

   Könyvtárunk története a 60-as évek második felétől kezdődött, amikor létrehozták a tanári könyvtárat a zárda épületében (jelenleg Mindszenty József Általános Iskola és Gimnázium).
   Az első beírt adat alapján ez 1965. október 15-én volt. Két évvel később kelteződik a tanulói könyvtár első bejegyzése.könyvtár

   1974-ben, 2 évvel a költözés után (a Kis utcába, a Liszt Ferenc Általános Iskola, a mai Dózsa iskola épületébe) egy 60 m2-es tantermet alakítottak át könyvtárrá.
A berendezés és a könyvtári dokumentumok elhelyezése is ekkor változott meg.
A könyvtári állomány rendezésének első fázisaként 1975-ben összevonták a tanári és a diákkönyvtárat.
A könyvtáros tanár egységes nyilvántartást vezetett be, és elkezdte az addig egyáltalán nem létező katalógusok kiépítését, bár ez nem lett teljes.
A 70-es évek másik nagyon fontos feladata a szervezeti átalakítás mellett, az állomány megfelelő gyarapítása volt: ez jelentette a kézikönyvtár kialakítását, valamint a szakirodalom nagyarányú fejlesztését. Ez utóbbira azért is szükség volt, mert az iskola profilja is ezt igényelte.

   A könyvtárnak története során többször kellett számolnia olyan változásokkal, mint a tanulók, a pedagógusok és a technikai dolgozók létszámának változása, illetve az iskolai oktatás szerkezetének átalakulása (gimnázium, szakközépiskolai osztályok, állandóan változó tagozatok, felnőtt oktatás).
Többek között ezek a változások tették szükségessé letéti könyvtárak létrehozását. 1990-ben angol, a német, a biológia, a fizikaszertárban, és a tanáriban helyeztem el könyveket.
1987-ben költöztünk a jelenlegi új épületünkbe is, ami akkor a megye egyik legnagyobb iskolai könyvtárai közé tartozott.

   Az iskolai könyvtár fénykora a 90-es évekre tehető.
Akkori diákjaink közösségszeretete és iskolához való ragaszkodása, valamint szervezőmunkám számos, városszerte népszerű rendezvényt hívott életre.
Havi rendszerességgel tartottunk irodalmi esteket, író–olvasó találkozókat, nemcsak városi, hanem országos hírű írókkal, színészekkel, művészekkel.

   Az 1995/96-es tanévben a változások következtében elvégzett leltározás után az állományunk meghaladta 18 ezer könyvtári egységet.
Ekkor már az egyéb információhordozókkal (lemez- kazetta- és video) is kellett számolnia a könyvtárnak.
Ebben az időszakban a könyvek összetételét tekintve a szakirodalom és a szépirodalom aránya 60-40%-os.
A tanári igények kielégítése is fontos szempont volt, az önképzéshez és a szervezett továbbképzéshez szükséges szakirodalmat is beszerezte a könyvtár.
Ezekhez az anyagi hátteret az iskolai költségvetés biztosította, illetve alapítványi pályázatok és ajándékok révén jutottunk új könyvekhez. Pl. az 1996/97-es tanévben 1300 új dokumentumot kellett feldolgozni az iskolai könyvtárban. 2001-től 2005-ig azonban évente több mint 1 millió forintot sikerült pályázati pénzekből szerezni.
Így e nélkül csak a tartóstankönyvekre adott kötelező támogatásból tudtunk volna fejleszteni.

   Az elmúlt évek gazdasági, társadalmi átalakulások jelentős változásokat eredményeztek a könyvtár működésében.
Elmondható, hogy az olvasás, a könyvtárba járás egyre kevésbé népszerű elfoglaltsága diákok körében.
Ugyanakkor az is igaz, hogy a tájékozódás az információszerzés új, modernebb formái megkövetelik az iskolai könyvtár kialakult rendjének, fejlődésének módosítását.
A régi hagyományok felélesztése mellett az új, az információs társadalom által támasztott követelményeknek mindenben megfelelő iskolai könyvtárat kell kiépíteni.