Történet, jelenlegi helyzet és jövőkép

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR BEMUTATÁSA

 

   Az iskolai könyvtár az épület fölszintjén, könnyen megközelíthető helyen található.
Könyvtárunk egy helyiségből áll. Funkcionálisan megosztottuk: az egyik a szabadpolcos tér, a másik olvasóteremként működik; itt található a kézikönyvtár.
A 120m2–es teret úgy rendeztük be, hogy egy osztály valamennyi tanulójának egyidejű foglalkoztatására alkalmas legyen, helyet adjon könyvtárhasználati órák megtartásának is.könyvtár
A bejárattól balra a kölcsönző asztal, a könyvtáros tanár munkahelye található, szemben a Könyvtári híradó mindig friss hírekkel. Mellette látható az Olvastam.
Másnak is ajánlom és a Javaslatok c. faliújság.

   A könyvtár jelenleg 20000 feletti dokumentummal rendelkezik.
Az állomány nagyobb részét könyvek teszik ki, de videokazetták, s bár alacsony számban CD-k és CD-ROM-ok, időszaki kiadványok is megtalálhatók a gyűjteményben. Kb. 9000 az egyedi nyilvántartású tankönyv.
Az állomány összetételét tekintve elsősorban az oktató-nevelő munkához, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumokból áll.
Az állományból 2350 dokumentum 5 letéti helyen található: tanári szoba, szaktantermek vagy szertárak: angol, német, magyar, biológia.

   A könyvtári bútorzat lehetővé teszi a dokumentumok szakszerű elhelyezését.
A könyvtár használói kényelmes, párnás székeket is találnak.
A 2012-13-as tanévtől a könyvtárban 7 számítógép található internet hozzáférési lehetőséggel.

Az iskolai könyvtár az iskolai élet részé vált.

   Hová akarunk eljutni?

Könyvtárunk jövőképe
Könyvtárunk, „iskola szeretne lenni a könyvtárban”.
E gondolat olyan szellemi tartalmat, olyan minőségi tevékenységet, és változatos módszereket jelent, amelyek alapján megvalósulhat azon elképzelés, hogy könyvtárunk az oktatás-nevelés színterévé váljék.
Olyan színtérré, amely szilárd alapokat ad iskolánk diákjainak ahhoz, hogy a tudás alapú társadalom színpadon egyenlő esélyekkel szerepeljenek.
Mindennek alapja korszerű információ-használati, könyvtárhasználati tudás és szokások kifejlesztése, a tudás megszerzését biztosító technikák megismertetése, az informálódni tudás képességének folyamatos fejlesztése, mely forrásközpont típusú iskolai könyvtárban valósulhat meg a legmagasabb színvonalon.